Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Ulica i numer domu (wymagane)

kod pocztowy (wymagane)

poczta - miejscowość (wymagane)

Kraj (wymagane)

Adres email (wymagane)

Zamawiam pierwszy razZamawiam kolejny raz

Zamawiając Winko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przeze mnie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia,
zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim
wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r.
Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych przez Administratora zawartymi w klauzuli informacyjnej i przysługującymi mi prawami.
Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia.


CAPTCHA Image
[ Inny ]